Alle programmene

Slik vil DVD/Bluerayene se ut når de er ferdige. 

Vi planlegger en samleboks med 10 DVD/BlueRay for alle programmene, men programmene selges også enkeltvis.

Program 1

Dette programmet forteller historien til Kystartilleriet gjennom mer enn hundre år. 

* Utbygging før unionsoppløsningen

* Beredskap under første verdenskrig

* Forfall i mellomkrigstiden

* Angrepet 9. april og tysk utbygging

* Etterbruk og kald krig

* Nye fort

* Nedleggelse, bevaring, museumsdrift

Programmet er dubbet til engelsk.

Vi har også laget en bonusvideo her: "60 kystfort på 30 min".

Program 2

Dette programmet handler om Oslofjorden fra Oscarsborg og ut til linjen mellom Bolærne og Rauøy.

De siste opptakene på Måkerøy fikk vi tatt i høst så dette programmet blir ferdig  på vinteren 2020

Program 3

Dette programmet tar for seg anleggene i Vestfold. 

Vi har her med en bonusvideo om forskjellige mindre anlegg som det finnes 1000vis av rundt om.

Programmet er ferdig i norsk versjon.

Program 4

Dette programmet forteller historien om Torås fort på Tjøme ved Tønsberg.

Torås:

* Påbegynnt i 1939 av norske myndigheter

* Ferdiggjort av tyskerne

* Brukt av Kystartilleriet, Sjøheimevernet, E-tjenesten, "Stay Behind" etter krigen

* Nedlagt og murt igjen av Forsvarsbygg

* Delevis åpnet for omvisning av lokale entusiaster

* Torås venneforening har fått tilgang til den gamle messa

* Baugen på POL III er hentet fra Hysnes og skal stilles ut

* Torås spillet er planlagt rundt St.Hans

Programmet er ferdig i Norsk versjon

Program 5

Dette programmet er helt ferdig, nå også med engelsk kommentar.

Denne videoen inneholder 8-10 minutters program fra Trolldalen i Bamble og til Hitterøya på Hidra

Spilletid ca. 1 time og 55 min

Tilgjengelig på DVD ev. senere på BlueRay

Program 6

Programmet er kallt "Steng Skagerak" og handler om anleggene på Møvik ved Kristiansand og Hanstholm i Danmark. I tillegg også litt om Vardås ved Tønsberg.

Programmet er ferdig i norsk og engelsk versjon.

 

Program 7

I dette programmet har vi fått med Erik Ettrup som guide og han har tatt oss med til mange spennende steder i regionen.

Programmet er ferdig i norsk versjon og vi venter på den engelske oversettelsen. Forhåpentlig ferdig i løpet av vinteren  2020

Program 8

Store deler av programmet fra Bergensområdet og oppover Nord-vestlandet ble tatt opp i 2015 og 2016, men de siste opptakene kom i boks i sommer. Alt materiale er nå i boks så redigeringen blir gjort i vinter og programmet er nå ferdig i norsk og engelsk versjon.

Program 9

Sommeren 2017 store rundtur startet på Ørlandet og vi brukte 2 dager til en grundig gjennomgang av anlegget på Austeråt. Vi fikk også med oss flere av fortene innover i Trondheimsfjorden så her har vi masse materiale. Vi var året etterpå oppe og besøkte Erik Hårberg og tok noen klipp av Dora I og II

Vi har laget et lite bonusprogram om Erik Hårbergs kart og illustrasjoner.

Programmet er nå ferdig i norsk versjon

Program 10

Droneopptak av Adolfkanonen på Trondenes

Vi har hatt en skikkelig tur til en mengde fort i Nordland og Troms sist sommer. Dette siste programmene  er beregnet ferdig vinteren 2020.